IN VOGELVLUCHT BORGTERREIN EWSUM

Het borgterrein Ewsum te Middelstum is een van de
weinig overgebleven en min of meer ongeschonden
borgterreinen in Groningen. Het beheer van het
terrein is er onder meer op gericht om door
aanvullende beplanting het borgterrein verder in het
tegenwoordige landschap te integreren.

TEKST
Paul Paris
Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50