DROOGMAKERIJEN IN FRIESLAND (1600-1800)

In de Friese media duiken de laatste tijd steeds vaker plannen op om — gelet op de overproduktie in de landbouw — uit rekreatief oogpunt deze voormalige meren weer onder water te zetten. Waren aanvankelijk de Makkumer-, Parregaaster en Workumer Meerpolders uit het laatste kwart van de negentiende eeuw ‘in the picture’; op 18 maart jongstleden kondigde de gemeente Leeuwarden een planvoorstel aan om de Wargaaster en Hempensermeren maar weer onder water te zetten.

TEKST
Meindert Schroor
Dit artikel is beschikbaar als PDF Document

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
€42,50