De milieuproblemen op de Drentse zandgronden worden voor een belangrijk deel veroorzaakt door verzuring en vermesting. Uit de evaluatie van het verzuringsbeleid van de afgelopen jaren komt naar voren dat ammoniak hierbij een belangrijke rol speelt.

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden