AMMONIAK IN DRENTE

De milieuproblemen op de Drentse zandgronden worden voor een
belangrijk deel veroorzaakt door verzuring en vermesting.
Uit de evaluatie van het verzuringsbeleid van de afgelopen jaren komt naar voren dat ammoniak hierbij een belangrijke rol speelt.

TEKST
Marcel Horsthuis

[…] ik een en ander opgezocht en wat blijkt: de naam Kalkman (die ik wel kende) is een synoniem voor Engelsmanplaat. Vooral in Wierum en omgeving wordt deze oude naam nog gebruikt, vanwege de vele schelpen (=kalk) […]

[…] armoedige maar ongedwongen vertoning heen. Het eenvoudige maar prima ontbijt maakt veel goed. Deze humoristische beschrijving van het hotel is ook […]

Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50