INVESTEREN IN HET GRONINGSE MILIEU

In de nota ‘Investeren in natuur, milieu en landschap’ geeft de Milieufederatie
Groningen, mede naar aanleiding van opmerkingen van andere in deze
provincie werkzame milieuorganisaties, aan hoeveel financiën additioneel in
natuur en milieu moeten worden gestoken. Additioneel, omdat zij ervan uitgaan
dat de huidige inspanning voortduurt

TEKST
Dick van der Meijden
Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50