MILIEUBELEIDSPLANNEN EN GELD

Vrijwel alle gemeenten in Nederland hebben gebruik gemaakt van de
subsidiemogelijkheid van het Rijk om een Hinderwet-uitvoeringsprogramma
(HUP) op te stellen. Daarin worden op basis van inventarisatie en waardering
alle Hinderwet-plichtige aktiviteiten systematisch aangegeven. De
daadwerkelijke uitvoering ervan bij de zes deelnemende gemeenten is bij de
handhaving van milieurecht aan de orde gesteld.

TEKST
bwhontwerpers
Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50