MILIEUTOETS NOORD-NEDERLAND 1989

Dit voorjaar is op initiatief van de Stichting NoorderBreedte in de provincies
Drente, Friesland en Groningen de Intergemeentelijke kollegiale milieutoets
Noord-Nederland 1989 gehouden. Een intergemeentelijke kollegiale milieutoets
heeft tot doel de uitvoering van het gemeentelijk milieubeleid te verbeteren via
een ‘kruisbestuiving’ tussen toetsers en getoetsten: ambtenaren en bestuurders
van gemeenten.

TEKST
bwhontwerpers
Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50