MILIEUVOORLICHTING EN -EDUKATIE

Hierbij gaat het zowel om het ‘grijze’ als om het
‘groene’ milieu, dus natuur en landschap zijn
hierbij inbegrepen. Via milieuvoorlichting wordt
informatie gegeven over bepaalde onderwerpen of
denkbeelden. Het effekt hiervan is vooral gericht
op de korte termijn.

TEKST
bwhontwerpers
Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50