PROVINCIALE ZORGEN VOOR MORGEN

In 1972 schetste de Club van Rome met haar rapport ‘Grenzen aan de groei’ een uiterst somber toekomstbeeld met volledig uit de hand gelopen verontreinigingsnivo ’s van lucht, bodem en water. Alsof er geen grenzen aan de groei waren ging men vervolgens over tot de (ekonomische) orde van de dag.

TEKST
bwhontwerpers
Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50