SCHOTSE HOOGLANDERS BIJ HET DRENTSE LANDSCHAP

Vanaf 1980 werd door de Stichting ‘Het Drentse Landschap’ op vrij grote schaal extensieve begrazing met heideschapen in tal van heidereservaten geïntroduceerd. Deze beheersvorm werd gezien
als een betrekkelijk goedkope en goed uitvoerbare vorm van
basisbeheer op heidevelden.

TEKST
Eric van der Bilt
Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50