ARCHEOLOGISCH STADSKERNONDERZOEK IN LEEUWARDEN

Leeuwarden is in vergelijking met de andere Friese steden archeologisch goed onderzocht. Toch is er ondanks de opgravingen nog maar weinig over het oudste Leeuwarden bekend. Dat is niet verwonderlijk wanneer men bedenkt dat de meeste opgravingen van beperkte omvang waren en nog niet
konden worden uitgewerkt.

TEKST
bwhontwerpers
Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50