EEN FRIES KANAALPLAN UIT DE NEGENTIENDE EEUW

‘De belangen van de landbouw en scheepvaart beide (de hoofdfactoren van Frieslands bestaan), dulden
geene meren, geene banden meer…’
Met deze woorden eindigde een in 1874 verschenen brochure,
geschreven door het Friese Statenlid Age Buma, die
deze krachtige toonzetting meegaf aan een ambitieus
kanalenplan.

TEKST
Meindert Schroor
Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50