Een zwervend bestaan

In sommige gemeenten in
Noord-Nederland zijn opvangcentra
voor daklozen, o.a. in
Groningen en Leeuwarden.
Voor het merendeel zijn het
drankverslaafden die in zo’n
opvangcentrum de nacht doorbrengen.

TEKST
Jan Abrahamse
Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50