Friese kleïverwerkende industrie

Bij het noemen van de Friese
kleiverwerkende industrie
gaan de gedachten tegenwoordig
al gauw uit naar het beroemde
Makkumer aardewerk.
De van rond het midden van
de zeventiende eeuw daterende
tinglazuur-aardewerkfabriek
van Tichelaar in Makkum
was tot voor kort het enige
— en zeker het oudste — bedrijf
in zijn soort.

TEKST
Meindert Schroor

[…] ik een en ander opgezocht en wat blijkt: de naam Kalkman (die ik wel kende) is een synoniem voor Engelsmanplaat. Vooral in Wierum en omgeving wordt deze oude naam nog gebruikt, vanwege de vele schelpen (=kalk) […]

[…] armoedige maar ongedwongen vertoning heen. Het eenvoudige maar prima ontbijt maakt veel goed. Deze humoristische beschrijving van het hotel is ook […]

Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50