Wettelijk kader bodemsanering

In het verleden moest men het bij de bodembescherming
bijna alleen hebben van de Hinderwet.
Die gold (en geldt) echter alleen voor inrichtingen.
Dat zijn bijvoorbeeld in werking zijnde
afval stortplaatsen en bedrijven met de terreinen
daarvan.

TEKST
Job Schreuder

[…] ik een en ander opgezocht en wat blijkt: de naam Kalkman (die ik wel kende) is een synoniem voor Engelsmanplaat. Vooral in Wierum en omgeving wordt deze oude naam nog gebruikt, vanwege de vele schelpen (=kalk) […]

[…] armoedige maar ongedwongen vertoning heen. Het eenvoudige maar prima ontbijt maakt veel goed. Deze humoristische beschrijving van het hotel is ook […]

Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50