DE LINDELEI VAN ONTGINNING TOT BESCHERMING

It Fryske Gea bestaat dit Jaar 6O jaar. Ter gelegenheid hier
van wordt oa. een tentoonstelling georganiseerd ïn het
Fries Museum met als centraal thema ‘van natuurbehoud
naar natuurontwikkeling’.
Aan de hand van de veranderingen die zich gedurende 6O
jaar in een viertal natuurterreinen van It Fryske Gea hebben
voorgedaan, wordt dit thema uitgewerkt.

TEKST
Niels Schotsman

[…] ik een en ander opgezocht en wat blijkt: de naam Kalkman (die ik wel kende) is een synoniem voor Engelsmanplaat. Vooral in Wierum en omgeving wordt deze oude naam nog gebruikt, vanwege de vele schelpen (=kalk) […]

[…] armoedige maar ongedwongen vertoning heen. Het eenvoudige maar prima ontbijt maakt veel goed. Deze humoristische beschrijving van het hotel is ook […]

Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50