Houtwallenlandschap Anloërdiepje

Het Anloërdiepje is een van de kleinere waterlopen binnen het stroomgebied van De Drentse Aa. De oorspronkelijk als
erfbeplanting aangelegde houtwallen zijn niet alleen
historisch-landschappelijk belangrijk, maar vormen
een waardevolle biotoop voor minder algemeen voorko-
mende planten en dieren.

TEKST
bwhontwerpers

[…] ik een en ander opgezocht en wat blijkt: de naam Kalkman (die ik wel kende) is een synoniem voor Engelsmanplaat. Vooral in Wierum en omgeving wordt deze oude naam nog gebruikt, vanwege de vele schelpen (=kalk) […]

[…] armoedige maar ongedwongen vertoning heen. Het eenvoudige maar prima ontbijt maakt veel goed. Deze humoristische beschrijving van het hotel is ook […]

Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50