De Alde Feanen, van behoud tot ontwikkeling

De Alde Feanen/Princehof – het bekende natuurgebied rondom Earnewald – gelegen tussen Grou,Warten, Oudega en De Veenhoop, mocht zich ten tijde van de oprichting van It Fryske Gea al in een landelijke bekendheid verheugen.

TEKST
Ultsje G. Hosper
Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50