25 Jaar Waddenvereniging

Dit jaar vierde de Landelijke
Vereniging tot Behoud van de
Waddenzee haar 25-jarig jubileum.
Een jaar dat de Waddenvereniging
zeker niet ongemerkt
voorbij heeft laten gaan.
Met vele aktiviteiten wist de
Vereniging haar ledental dit
jaar nagenoeg te verdubbelen
van 36.OOO tot bijna 70.000.

TEKST
Johan van der Wal
Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50