De waterstaat van Friesland en Groningen na de Franse tijd

Een waterschap in de moderne betekenis is een publieksrechtelijke organisatie, met andere woorden
een instelling die door een openbare macht in het leven is geroepen om zekere openbare belangen
te behartigen — aanvankelijk louter betrekking hebbend op waterkering en waterlossing —
en die daartoe van publieksrechtelijke bevoegdheden (keur- en schouwbevoegdheid, omslagheffing
etc.) is voorzien.

TEKST
Meindert Schroor

Discussie

Peter Breukink, directeur Stichting Oude Groninger Kerken

Van harte gefeliciteerd, Harry! Zeer verdiend. Ook in Groningen heb je je sporen verdiend. Ons boek ‘Harry Cock en De Ploeg’ is nog steeds van grote waarde, zeker in dit De Ploeg jaar!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50