Doelstelling en beheer van het h e i de landschap

Wat is heide, hoe ziet die eruit. De heide valt te omschrijven als een dwergstruikengemeen-schap, bestaande uit een aantal soorten heide. Deze komen in wisselende bedekking samen met tal van andere hogere planten, mossen en lichenen op ‘de heide’ voor. In vegetatiekundig opzicht is sprake van een grote mate van variatie. Voor wat betreft de struktuur van de heide in landschappelijk opzicht geldt dit evenzeer. Men kan verschillende
heidelandschappen onderscheiden, gebonden aan een bepaald type beheer in een bepaalde periode van de geschiedenis. Heide kan open en paars van struikheide zijn. Soms zeer grazig, of bedekt met opslag tot zelfs vrijwel dichtgegroeid met jeneverbes, grove den, eik en berk.

TEKST
Eric van der Bilt

[…] ik een en ander opgezocht en wat blijkt: de naam Kalkman (die ik wel kende) is een synoniem voor Engelsmanplaat. Vooral in Wierum en omgeving wordt deze oude naam nog gebruikt, vanwege de vele schelpen (=kalk) […]

[…] armoedige maar ongedwongen vertoning heen. Het eenvoudige maar prima ontbijt maakt veel goed. Deze humoristische beschrijving van het hotel is ook […]

Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50