Het streekplan Drente

De vaststelling van het streekplan
Drenthe door Provinciale
Staten op 27 juni 1990 vormt
een belangrijke mijlpaal in de
nog maar vrij korte geschiedenis
van het ruimtelijk beleid in
Drente.

TEKST
G. Hesselink
Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50