Nat van Drente tot aan ’t Wad

Schematisch gezien zou men Noord-Nederland kunnen beschrijven als een centrale kern van dekzand
en keileem, het Drents Plateau, met daaromheen een aantal ‘schillen’.
Een veenschil bestaande uit de laagveengebieden Noordwest-Overijssel, het lage midden van
Friesland en Noord-Drente en Zuidwest-Groningen. Een kleischil die de buitenste begrenzing
vormt van het bedijkte deel van Noord-Nederland en die zich uitstrekt van Zuidwest-Friesland tot
aan Noordoost-Groningen.

TEKST
Elmer Koole
Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50