Nieuwe poten onder de akkerbouw

We hebben te maken met een krisis in de akkerbouw. Na de
overschotten in de zuivelsektor produceren nu ook de akkerbouwers
voedseloverschotten. De dalende prijs die ze voor hun produkten
krijgen noopt alleen maar tot een hogere produktie om
toch een redelijk inkomen te bereiken.

TEKST
Truus Vermeer
Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50