Noord-Nederland Waterland

Met recht kan Noord-Nederland een waterland
genoemd worden. 26,6 % van de totale oppervlakte
van Friesland, Groningen en Drente
bestaat uit water in de vorm van rivieren, meren,
de Waddenzee, de Eems, kanalen, vennen,
havenbekkens, sloten, tochten, vijvers, enzovoorts.
Verdeeld over de provincies springt
Friesland er duidelijk uit en stelt Drente weinig
voor.

TEKST
Jan Abrahamse
Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50