Samenvloeiing Drentse A en Hunze

In het zuidelijk deel van het
ruilverkavelingsgebied Sauwerd
dat aan het Van Starkenborghkanaal
grenst en nog binnen
de gemeentegrens van
Groningen valt, liggen enkele
graslandpercelen die binnenkort
als reservaatsgebieden
voor weidevogels worden aangewezen.

TEKST
Paul Paris
Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50