Toponymie van het Drentse heidelandschap en zijn ontginningen

Het heideveld is één van de vier onderling min of meer van el-kaar afhankelijke onderdelen van het landschap op het Drents plateau zoals het aan het begin van deze eeuw nog nagenoeg ongeschonden bestond. Deze vier waren: es, holt, veld en stroom-dalland. Bij de bespreking van de toponiemen (namen van onroerende goederen) in het heidelandschap, zal ik me niet kunnen beperken tot de terreinen die nog als heide overgebleven zijn; het verhaal zou anders zeer onvolledig zijn. In het hier volgende zal ik de veld-toponiemen behandelen vanuit een aantal gezichtshoeken.

TEKST
J. Wieringa
Dit artikel is beschikbaar als PDF Document

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
€42,50