Toponymie van het Drentse heidelandschap en zijn ontginningen

Het heideveld is één van de vier onderling min of meer van el-kaar afhankelijke onderdelen van het landschap op het Drents plateau zoals het aan het begin van deze eeuw nog nagenoeg ongeschonden bestond. Deze vier waren: es, holt, veld en stroom-dalland. Bij de bespreking van de toponiemen (namen van onroerende goederen) in het heidelandschap, zal ik me niet kunnen beperken tot de terreinen die nog als heide overgebleven zijn; het verhaal zou anders zeer onvolledig zijn. In het hier volgende zal ik de veld-toponiemen behandelen vanuit een aantal gezichtshoeken.

TEKST
J. Wieringa

[…] ik een en ander opgezocht en wat blijkt: de naam Kalkman (die ik wel kende) is een synoniem voor Engelsmanplaat. Vooral in Wierum en omgeving wordt deze oude naam nog gebruikt, vanwege de vele schelpen (=kalk) […]

[…] armoedige maar ongedwongen vertoning heen. Het eenvoudige maar prima ontbijt maakt veel goed. Deze humoristische beschrijving van het hotel is ook […]

Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50