Bintje zorgenkindje

Verreweg de grootste vervuiler
van Nederland is de landbouw.
Iedere willekeurige industriële
bedrijfstak zou allang uit milieu-
overwegingen gesloten
zijn, indien zij dergelijke enorme
hoeveelheden gif in het
milieu zou dumpen.

TEKST
Rinke Hoekstra

[…] ik een en ander opgezocht en wat blijkt: de naam Kalkman (die ik wel kende) is een synoniem voor Engelsmanplaat. Vooral in Wierum en omgeving wordt deze oude naam nog gebruikt, vanwege de vele schelpen (=kalk) […]

[…] armoedige maar ongedwongen vertoning heen. Het eenvoudige maar prima ontbijt maakt veel goed. Deze humoristische beschrijving van het hotel is ook […]

Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50