Drieprovinciënpunt Friesland, Groningen, Drente

De Nederlandse provinciegrenzen
hebben doorgaans een
grillig beloop en sluiten meestal
aan bij vroegere of nog bestaande
wateren. Aan het natuurlijke
karakter, versterkt
door een lange en vaak bewogen
staatkundige geschiedenis
zeker naarmate we dichter bij
de Middeleeuwen komen, ligt
een verregaande territoriale
versnippering ten grondslag.

TEKST
Meindert Schroor

[…] ik een en ander opgezocht en wat blijkt: de naam Kalkman (die ik wel kende) is een synoniem voor Engelsmanplaat. Vooral in Wierum en omgeving wordt deze oude naam nog gebruikt, vanwege de vele schelpen (=kalk) […]

[…] armoedige maar ongedwongen vertoning heen. Het eenvoudige maar prima ontbijt maakt veel goed. Deze humoristische beschrijving van het hotel is ook […]

Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50