Drieprovinciënpunt Friesland, Groningen, Drente

De Nederlandse provinciegrenzen
hebben doorgaans een
grillig beloop en sluiten meestal
aan bij vroegere of nog bestaande
wateren. Aan het natuurlijke
karakter, versterkt
door een lange en vaak bewogen
staatkundige geschiedenis
zeker naarmate we dichter bij
de Middeleeuwen komen, ligt
een verregaande territoriale
versnippering ten grondslag.

TEKST
Meindert Schroor
Dit artikel is beschikbaar als PDF Document

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
€42,50