Off the road in Drente

Haaks op de Asserstraat in Rolde loopt een zandweg
richting Balloo waarover de motoren mogelijk
gaan rijden. Een verkeersbord maakt ons duidelijk
dat hier niet met motorvoertuigen gereden mag
worden.

TEKST
Jan Abrahamse
Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50