Minder bestrijdingsmiddelen

Akkerbouwer Geert Andringa
kijkt meer naar het land dan
naar de zee. Hij wijst op de
akkers en de boerderijen in
de verte: ‘Dat is onze broodwinning,
dus daar hebben we
vanzelfsprekend meer oog voor.’

TEKST
Geert de Jong
Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50