Het monumentale landschap

De eerste kleinschalige ontginningen in het aanvankelijk
vrijwel geheel beboste Drente en de bouw
van kleine, kunstmatige en meer of minder duurzame
elementen door de mens, toevoegingen als
het ware aan de natuurlijke landschapsvormen en
elementen, waren al begonnen in het laatste deel
van de steentijd, het neolithicum.

TEKST
Otto Harsema
Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50