Struunroutes in Groningen

Struunroutes worden uitgegeven door de Vereniging
Kleine Dorpen Groningen (VKDG). Door
kleinschalig, routegebonden toerisme te bevorderen,
wil zij een bijdrage leveren aan de leefbaarheid
van kleine kernen.

TEKST
Jan Delvigne
Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50