Bungalows, surfers en weidevogels

Voor de IJsselmeerkust bij Makkum
bevinden zich ingepolderde zandplaten. Deze kustzone is van oudsher een ecologische
verbindingszone en bij vele vogels in trek. Een van de polders, de Makkumer Zuidwaard, is lange tijd door
de landbouw gebruikt. Sinds enige tijd is dit gebied ook door de recreant ontdekt.

TEKST
Kees Siderius

[…] ik een en ander opgezocht en wat blijkt: de naam Kalkman (die ik wel kende) is een synoniem voor Engelsmanplaat. Vooral in Wierum en omgeving wordt deze oude naam nog gebruikt, vanwege de vele schelpen (=kalk) […]

[…] armoedige maar ongedwongen vertoning heen. Het eenvoudige maar prima ontbijt maakt veel goed. Deze humoristische beschrijving van het hotel is ook […]

Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50