Waterbeheer in Friese boezemlanden

De boezemlanden langs de Friese boezem hebben te kampen met een sterk veranderde waterhuishouding. Schommelingen in
het boezempeil zijn kleiner geworden en ten behoeve van hun landbouwkundig gebruik zijn grondwaterstanden verlaagd. De
gevolgen hiervan voor boezemlanden kunnen worden samengevat onder de termen verdroging en verzuring.

TEKST
Jan Spieksma

[…] ik een en ander opgezocht en wat blijkt: de naam Kalkman (die ik wel kende) is een synoniem voor Engelsmanplaat. Vooral in Wierum en omgeving wordt deze oude naam nog gebruikt, vanwege de vele schelpen (=kalk) […]

[…] armoedige maar ongedwongen vertoning heen. Het eenvoudige maar prima ontbijt maakt veel goed. Deze humoristische beschrijving van het hotel is ook […]

Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50