Aansprakelijk

Aan de sanering van een vervuild terrein zijn
vaak (zeer) hoge kosten verbonden. Het is de
bedoeling dat deze kosten worden betaald
door de vervuiler.

TEKST
bwhontwerpers
Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50