Doodzonde: Functieloze oude dijken in Friesland

Oude dijken zijn landschappelijk vaak erg fraai. Zij kennen over het algemeen hoge cultuurhistorische- en natuurhistorische
waarden. De oude slaperdijken stofferen een landschap en helpen de verkaveling begrijpen.

TEKST
Redactie Noorderbreedte
Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50