Nieuw land in d’Olde Landschap

Dit jaar bestaat de georganiseerde landbouw in Drenthe 150 jaar. In 1844 richtte vooraanstaande lieden het Drents Landbouwgenootschap
(DLG) op. Het DLG is inmiddels opgegaan in de Noordelijke Land- en Tuinbouw/organisatie. Ter gelegenheid van
het jubileum bood voorzitter Lanting op 2 september een gedenkboek aan Hare Majesteit Koningin Beatrix aan.

TEKST
Paul Thissen
Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50