Noorderbreedte excursie naar Noordoost-Friesland

De eerste Noorderbreedte-excursie is geschreven en verschenen in het eerste nummer van 1989. Boven het artikel stond te
lezen: ‘Dit is het eerste van een zestal artikelen over beschrijvingen van Noord-Nederland met daaraan verbonden de mogelijkheid
voor lezers van Noorderbreedte een excursie te maken’.

TEKST
Peter Huig
Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50