Essen en beekdalen in Westerwolde

Essen en aangrenzende beekdalgronden zijn in Westerwolde de laatste terreinen waarin sporen van oude bewoning nog in
hun samenhang bewaard zijn. Maar Westerwolde’s essen zijn sterk aan slijtage onderhevig. Ze worden steeds dunner, terwijl
het humeuze dek er van oorsprong toch al niet dik was.

TEKST
Henny Groenendijk

[…] ik een en ander opgezocht en wat blijkt: de naam Kalkman (die ik wel kende) is een synoniem voor Engelsmanplaat. Vooral in Wierum en omgeving wordt deze oude naam nog gebruikt, vanwege de vele schelpen (=kalk) […]

[…] armoedige maar ongedwongen vertoning heen. Het eenvoudige maar prima ontbijt maakt veel goed. Deze humoristische beschrijving van het hotel is ook […]

Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50