Lezers over Noorderbreedte

Redacties van tijdschriften willen hun periodiek als regel graag afstemmen op de kenmerken en wensen van hun lezers. Op
redactievergaderingen klinken dan ook regelmatig vragen als ‘wie léést ons blad eigenlijk?’ en ‘wat zullen onze lezers hier
van vinden?’.

TEKST
Jan Alles
Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50