Windmolens langs de waddenkust

In 1991 sloten de zeven windrijke provincies met het Rijk een wind-energie-convenant af waarin de afspraak werd vastgelegd
dat rond de eeuwwisseling 1000 MegaWatt aan elektrische energie d.m.v. windmolens staat gesteld. Voor Friesland en
Groningen vormt het aandeel daarin resp. 200 en 50 MW.

TEKST
Carla Alma
Dit artikel is beschikbaar als PDF Document

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
€42,50