De grens van de beleidsinvloed

De effecten van het overheidsbeleid op natuur en landschap zijn moeilijk meetbaar. Buiten het beleid zijn er ook andere
factoren die veranderingen veroorzaken. Toch heeft het beleid van de overheid de pretentie om de ontwikkelingen in natuur
en landschap te beïnvloeden en zelfs te sturen.

TEKST
Alco van Klinken
Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50