Sleutelen aan de toekomst van het landschap

‘De manier waarop deze discussienota tot stand is gekomen, geeft reden tot argwaan. Ik mis de inbreng van de Ministeries
van Economisch Zaken en VROM, dat zou aanzienlijk inspirerender geweest zijn. Dan zou het een gemeenschappelijk produkt
geweest zijn. Nu is het alleen die visie vanuit die ene hoek.’

TEKST
Hanneke Boonstra
Dit artikel is beschikbaar als PDF Document

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
€42,50