De tuinen van Fraeylemaborg weer in orginele toestand

Uitgebreide bospercelen als die van de Fraeylemaborg te Slochteren, die zich van verre als een lang en smal blok tegen de omgeving aftekenen, zijn schaars in Groningen. Het aan een zekere verwildering ten prooi gevallen ‘Slochterbos’ wordt vooral als natuurgebied ervaren en krijgt als zodanig grote aandacht. Minstens even belangrijk is echter de waarde als cultuurhistorisch monument, die het landgoed ontleent aan een laat-barokke parkaanleg in landschapsstijl uit de eerste decennia van de 19e eeuw. Noord Peil, landschapsarchitecten uit Harlingen heeft er een restauratieplan voor opgesteld.

TEKST
Marja van Schie
Dit artikel is beschikbaar als PDF Document

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
€42,50