Schapen en een scheper op de heide, dat is Drenthe

De geschiedenis van Drenthe is nauw verweven met het schaap. Veel dorpen hadden vroeger een eigen schaaps-kudde die moest zorgen voor de mest op de schrale esgronden en ook voor vlees en wol. De laatste jaren worden de kudden ingezet voor natuurbehoud, om de vergrassing van de hei tegen te gaan. Onlangs is een Stichting tot Behoud van Drentse Schaapskudden opgericht.

TEKST
Jan Abrahamse

[…] ik een en ander opgezocht en wat blijkt: de naam Kalkman (die ik wel kende) is een synoniem voor Engelsmanplaat. Vooral in Wierum en omgeving wordt deze oude naam nog gebruikt, vanwege de vele schelpen (=kalk) […]

[…] armoedige maar ongedwongen vertoning heen. Het eenvoudige maar prima ontbijt maakt veel goed. Deze humoristische beschrijving van het hotel is ook […]

Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50