Geen sluis op Schaphalsterzijl

In het najaar van 1995 is de Stichting Behoud Schaphalsterzijl
opgericht met als doel te ijveren voor behoud en herstel van de sluizen van Schaphalsterzijl. Deze sluizen liggen bij de uitmonding van het Winsumerdiep in het Reitdiep. Aanleiding voor de oprichting van de stichting was een acute bedreiging van de sluizen. Deze ontstond toen het waterschap Noorderzijlvest van plan bleek de bestaande sluizen te slopen om op diezelfde plek een gemaal met schutsluis te bouwen.

TEKST
Jan Delvigne
Dit artikel is beschikbaar als PDF Document

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
€42,50