Noorderbreedte 20 jaar Noord-Nederland

Noorderbreedte werd geboren onder een voor landschap en milieu van Noord-Nederland gunstig politiek gesternte. De jaren zeventig waren immers jaren van bezinning op de toekomst. Jaren ook die – zo leek het – de ruimte boden voor het in praktijk brengen van engagement en talloze meer of minder wilde maatschappelijke experimenten. Deze hadden in de jaren 1965-1970 een einde gemaakt aan het rustige, verzuilde karakter van wat tot dan toe wellicht het saaiste land van Noordwest-Europa was. De jaren van protest, engagement en experiment, die de sociale kaart van Nederland grondig veranderden, vormden als het ware de climax van een lange naoorlogse periode van expansie van bevolking en werkgelegenheid. Hieraan kwam in de jaren 1971-1973 een einde

TEKST
Meindert Schroor

[…] ik een en ander opgezocht en wat blijkt: de naam Kalkman (die ik wel kende) is een synoniem voor Engelsmanplaat. Vooral in Wierum en omgeving wordt deze oude naam nog gebruikt, vanwege de vele schelpen (=kalk) […]

[…] armoedige maar ongedwongen vertoning heen. Het eenvoudige maar prima ontbijt maakt veel goed. Deze humoristische beschrijving van het hotel is ook […]

Sluit je aan bij Noorderbreedte!
Laat u informeren en inspireren over alles wat mooi, bijzonder en in ontwikkeling is in het Noorden!
vanaf €37,50