Lauwersland is één van de vier LEADER-gebieden in Nederland. LEADER is een Europees programma dat de leefbaarheid op het platteland wil herstellen, zowel sociaal-economisch als wat de kwaliteit van de leefomgeving betreft. Het zijn Europese gebieden die te maken hebben met een dalend inwonertal, afnemende werkgelegenheid en een achteruitgang van het voorzieningenniveau. De auteur is communicatie medewerker van LEADER Lauwersland.

De Europese Commissie en de lidstaten hebben met LEADER een successtory in handen. In Europa kennen we momenteel meer dan 900 LEADER-gebieden. Het succes is te verklaren doordat LEADER:
* investeert in lokale mensen om de actieve betrokkenheid te stimuleren van particulieren, bedrijven en autoriteiten in de plattelandsgemeenschap;
* prioriteit geeft aan innovatieve manieren van werken;
* ervaringen uitwisselt.

De projecten moeten een voorbeeldfunctie hebben voor andere gebieden. Het succes in de Nederlandse LEADER-gebieden ligt ook in het efficiënt aan elkaar knopen van verschillende (sectorale) geldpotjes, inclusief bijdragen uit de private sector. Zo wordt in Lauwersland met acht miljoen gulden Brussels geld in totaal voor ruim veertig miljoen gulden aan projecten uitgevoerd!

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden