Om op een leuke manier bekendheid te geven aan de resultaten van het plattelandsbeleid in het ZWK, is nu een boek uitgebracht onder de titel: Tussen de coulissen, werken aan een leefbaar platteland. Hierin komen vooral de mensen aan het woord die, met de uitvoering van hun ideeën, de afgelopen jaren werk hebben gemaakt van het plattelandsbeleid. In het boek wordt teruggekeken op vier jaar uitvoeringsgeschiedenis en wordt een dwarsdoorsnede gegeven van de projecten die in het kader van dat leefbaarheidsproject op gang zijn gebracht. De titel van Tussen de coulissen slaat op het karakteristieke coulissenlandschap van het ZWK. Dit landschap spreekt niet alleen de eigen bewoners aan. Steeds meer mensen ontdekken de waarde van het gebied in het zuidwesten van de provincie Groningen, wat onder meer leidt tot een stijgend aantal bezoekers. Het (verder) ontwikkelen van recreatie en toerisme is ook een van de belangrijke thema’s van het plattelandsbeleid in het ZWK. Een van de projecten uit het boek, ‘De plattelandscirkel’, haakt hierop in. In dit project, dat tot doel heeft toeristische nevenactiviteiten op agrarische bedrijven te stimuleren, wordt door de deelnemers logies aangeboden op of bij hun bedrijf. Andere thema’s zijn landbouw, natuur en landschap, milieu, recreatie en toerisme, waterbeheer en verbetering van de afstemming daartussen.

Allochtonen

In de toekomst zal de aandacht daarnaast versterkt uitgaan naar plannen op het gebied van zorg en welzijn, werkgelegenheid en cultuur. Dit wil niet zeggen dat er vanuit het plattelandsbeleid ZWK nog geen projecten op dit terrein zijn opgepakt. Voorbeelden hiervan zijn het ‘Vrouwenproject’ en ‘Toeleiden naar sport’ van De Oude ULO, waarin allochtonen een duwtje in de rug krijgen bij het deelnemen aan sociale verbanden en het leggen van contacten. Sommige van de projecten uit Tussen de coulissen zijn inmiddels afgerond, andere projecten zijn in uitvoering. En het plattelandsbeleid gaat door: ook op dit moment dienen zich weer nieuwe plannen aan. De Regiegroep Plattelandsbeleid voor het Zuidelijk Westerkwartier beoordeelt de plannen en ideeën die de bewoners indienen. Het is een samenwerkingsverband waarin vertegenwoordigers zitten van de gemeenten Leek, Grootegast Marum, de provincie Groningen en het waterschap Noorderzijlvest.

Het boek Tussen de coulissen, met schitterende kleurenfoto’s van Omke Oudeman, is gratis verkrijgbaar bij dorpshuizen en bibliotheken in het gebied en bij de afdeling Voorlichting van de provincie, Martinikerkhof 12 te Groningen.

Trefwoorden