Sinds 1995 wordt in het Zuidelijk Westerkwartier (ZWK) plattelandsbeleid gevoerd. Het doel van plattelandsbeleid is de verbetering van de leefbaarheid in het ZWK, door bewoners en ondernemers te helpen om de leefbaarheid te vergroten. De auteur is projectmedewerker plattelandsbeleid ZWK bij de Dienst Ruimte en Groen van de provincie Groningen.

Om op een leuke manier bekendheid te geven aan de resultaten van het plattelandsbeleid in het ZWK, is nu een boek uitgebracht onder de titel: Tussen de coulissen, werken aan een leefbaar platteland. Hierin komen vooral de mensen aan het woord die, met de uitvoering van hun ideeën, de afgelopen jaren werk hebben gemaakt van het plattelandsbeleid. In het boek wordt teruggekeken op vier jaar uitvoeringsgeschiedenis en wordt een dwarsdoorsnede gegeven van de projecten die in het kader van dat leefbaarheidsproject op gang zijn gebracht. De titel van Tussen de coulissen slaat op het karakteristieke coulissenlandschap van het ZWK. Dit landschap spreekt niet alleen de eigen bewoners aan. Steeds meer mensen ontdekken de waarde van het gebied in het zuidwesten van de provincie Groningen, wat onde…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.

Trefwoorden